Return to Ф

ФЕДОРЕНКО Ліна Миколаївна

Ліна Миколаївна Федоренко – доцент кафедри методики викладання природничих дисциплін Чернівецького обласного інституту  післядипломної педагогічної освіти, кандидат фізико-математичних наук.

Коло наукових інтересів Л.М.Федоренко – філософія освіти в умовах Євро інтеграції, науково-методичний супровід профільної математичної освіти.

Ліна Миколаївна – автор низки публікацій, зокрема  таких: 

1. Федоренко Л. Якість освіти в контексті викликів Болонського процесу / Л.Федоренко, А.Федоренко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник  наукових праць. – Випуск 300: Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 166-168.

2. Федоренко Л. Трансформації світогляду учня в умовах інтеграції освіти України в Європейський освітній простір / Л.Федоренко, А.Федоренко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Випуск 338: Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2007. – С.181-183.

3. Федоренко Л.М. Інноваційні моделі організації профільного навчання у сільській школі / Л.М.Федоренко // Профільне навчання в старшій школі : методичний посібник. – Чернівці : ОІППО, Технодрук, 2007. – С. 36-39.

4. Федоренко Л. Демократизація післядипломної педагогічної освіти в умовах інтеграції України в Європейський освітній простір / Л.Федоренко, А.Федоренко // Матеріали V Міжнародної конференції “Розвиток демократії та демократична освіта в Україні”. – К., 2007.

5.  Реалізація педагогічних ідей Омеляна Поповича у сучасній школі : методичний посібник / [Л.Б.Платаш, Н.К.Крамар, Л.М.Федоренко, Д.В.Пенішкевич]. – Чернівці : Технодрук, 2007. – 108 с.

6. Профільне навчання в старшій школі : методичний посібник. – Чернівці : Технодрук, 2007.

7. Федоренко Л. Створення інноваційної системи післядипломної педагогічної освіти в контексті Болонського процесу / Л.Федоренко, А.Федоренко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник  наукових праць. – Випуск 424: Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 163-163.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=387