↑ Return to П

Print this Сторінка

ПАЩЕНКО Дмитро Іванович

Дмитро Іванович Пащенко – завідувач кафедри педагогіки і психології,  дошкільної та початкової освіти Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", доктор педагогічних наук, професор.

Коло наукових інтересів – історія вітчизняної та зарубіжної педагогіки, теорія та методика професійної освіти, соціальна педагогіка.

Д. І. Пащенко – автор понад 160 наукових і методичних праць, серед яких 8 монографій (4 – у співавторстві), зокрема – "Трудове навчання, виховання і професійна орієнтація учнівської молоді", "Зарубіжний досвід гуманізації соціального середовища та виховання", "Генезис гуманістичних ідей у педагогіці", "Основні віхи розвитку педагогічної освіти на Черкащині", "Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до гуманістичного виховання учнів" та інших, 9 посібників ("Історія гуманізації освіти та виховання", "Технологія професійного відбору майбутніх педагогів", "Історія освітньо-виховних систем", "Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні" та інших).

Керував держбюджетною темою "Формування гуманістичного світогляду майбутнього учителя", за результатами якої виконана одна кандидатська дисертація та проведено 3 всеукраїнські конференції.

Член двох спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Підготував 3 кандидатів наук, здійснює наукове керівництво аспірантами та пошукувачами.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3876