Return to Ф

ФОГЕЛЬ Тетяна Миколаївна

Тетяна Миколаївна Фогель – учитель іноземної мови Одеської спеціалізованої  загальноосвітньої школи №50, аспірантка кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського.

Коло наукових інтересів – виховання культури міжетнічних стосунків підлітків.

Т.М.Фогель має такі авторські публікації та видання за останні 5 років:

1. Головні напрямки роботи вчителя з розвитку емпатії у підлітків як педагогічної умови виховання культури міжетнічних стосунків // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського (збірник наукових праць). – Одеса, 2009. – Частина І. – С. 186-191.

2. Підготовка студентів педагогічних університетів до роботи в міжетнічному просторі // Матеріали ХІV міжнародної науково-методичної конференції "Управління якістю підготовки фахівців". – Одеса: Одеська Державна Академія будівництва та архітектури, 2009. – Частина І. – С. 181-183.

3. Розвиток етнокультурної компетентності підлітків як одна з умов виховання культури міжетнічних стосунків [Електронний ресурс] // Народна освіта.  – 2011. – №1(13). – Режим доступу : http://www.www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/13/statti/fogel.htm.

4. Теоретичний аспект створення багатогранного мовно-літературного середовища для емоційного відгуку на міжетнічні стосунки // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перший крок у науку". Луганськ, 2009. – Том 10. – С. 135-138.

5. Розвиток у підлітків етнокультурної компетентності як педагогічна умова виховання культури міжетнічних стосунків // Проблеми педагогічної освіти. – Ялта, 2009. – Випуск 21. Частина 4. – С. 244-248.

6. Теоретичнi засади формування етнокультурної компетентностi у пiдлiткiв, як педагогiчна умова виховання культури мiжетнiчних стосунків //  Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток освіти в умовах полі етнічного регіону". – Ялта, 2009. – Випуск 5. Частина 3. –  С. 204-208.

7. Теоретичні засади виховання культури міжетнічних стосунків дітей // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Ялта, 2007. – Випуск 13. Частина ІІ. – С. 222-228.

8. Теоретичний аспект проблеми виховання культури міжетнічних стосунків дітей // Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 5-7 квітня 2007 р. Частина 2. – Ялта, 2007. – С.88-93.

9. Виховання культури міжетнічних стосунків дітей як актуальна педагогічна проблема // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2008. – Випуск ХХІV. – С. 313-316.

10. Шляхи підготовки вчителів до виховання толерантності у підлітків : матеріали міжнародного конгресу // Слов’янський педагогічний собор "Полікультурний слов’янський простір : шляхи та форми інтеграції". –  Одеса : Одеський національний університет ім. І. Мечникова, 2010. – С. 297-299.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=392