Return to Ф

ФОЛЬВАРОЧНИЙ Ігор Васильович

Ігор Васильович Фольварочний – докторант Інституту педагогічної освіти  та освіти дорослих АПН України; кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів – освіта дорослих в сучасних умовах;  сучасний освітній менеджмент; інтеграційні тенденції в діяльності європейської політики у сфері освіти дорослих.

І.В. Фольварочний – автор таких публікацій:

1. Фольварочний І. В. До питання про відновлення престижності наукової праці / Ігор Васильович Фольварочний // Актуальні проблеми слов’янознавства. — К., 2004. — Ч.2. — С.187–193.

2. Фольварочний І. В. Практична спрямованість сучасного освітнього менеджменту / Ігор Васильович Фольварочний // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : зб. наук. праць. – Т.3. – К., 2006. – C.464-467.

3. Фольварочний І. В. Конкурентне середовище на ринку освітніх послуг / Ігор Васильович Фольварочний // Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології. — Харків, 2007. — С.139–142.

4. Dzailanie mediow u przestrzeni postradzieckiej // Wojna w mediach. – Opole, 2007. – P.89-97.

5. Фольварочний І. В. Розвиток освіти дорослих в сучасних умовах. Філософія педагогічної майстерності : зб. наук. пр. [Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського]. – Київ; Вінниця, 2008. – С.152-160.

6. Фольварочний І. В. Інтеграційні тенденції в діяльності європейської політики у сфері освіти дорослих / Ігор Васильович Фольварочний // Вісник Черкаського університету, (Серія Педагогічні науки) : матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції [«Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців»], (Черкаси, 16-17 квітня 2009). – Черкаси, 2009. – С.135-139.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=394