Return to Випуск №2(32), 2017 р.

Зміст

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Фандєєва А.Є. Змішане навчання як технологія змін і трансформації

Шевців З. М. Вплив законодавчої бази інклюзивної освіти на підготовку  майбутнього вчителя до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Stolyarchuk L., Yashin N. Characteristics of professional and personal qualities of a legal specialist

Кругла Н.А., Фролова М.Е. Загальнокультурні й фахові компетенції українських студентів: кореляції та відмінності

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Дьоміна І. О., Задоянний В. А. Формування наукового світогляду  учнів у процесі засвоєння факультативного курсу "Світ через призму науки"

 

Розділ 4. Методика, досвід

 

Наконечна Л.М. Основні категорії учасників процесу використання електронних підручників

Качан Б.М. Гейміфікація в системі новітніх технологій навчання іншомовної компетентності студентів медичних вищих навчальних закладів

Полікарпова Ю.О. Сучасні тенденції у викладанні англійської мови в Україні

 

Розділ 6. Історія освіти

Твердохліб Т. С. Організація педагогічної практики в Харківському єпархіальному жіночому училищі (друга половина ХІХ – початок ХХ століть)

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4490