Return to Випуск №2(32), 2017 р.

Розділ 4. Методика, досвід

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4498

Качан Б.М. Гейміфікація в системі новітніх технологій навчання іншомовної компетентності студентів медичних вищих навчальних закладів

УДК: 378.018.43:[004+621]:61-057.8-054.6   Качан Б.М., викладач кафедри іноземних мов Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет"   Рецензент: Семисюк А.М., викладач кафедри іноземних мов Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет", кандидат філологічних наук, доцент   Гейміфікація в системі новітніх технологій навчання іншомовної компетентності студентів медичних вищих навчальних закладів   У …

Матвійчина С.В., Кушнір А.І., Григор’єва О.В. Особистісні передумови формування готовності педагога до інноваційної діяльності

Матвійчина С.В., директор Чернівецької гімназії №2 Чернівецької міської ради, кандидат педагогічних наук; Кушнір А.І., методист міського методичного центру закладів освіти управління освіти Чернівецької міської ради; Григор’єва О.В.,  доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, кандидат біологічних наук, доцент   Рецензент: Жук І.В., завідувач кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти …

Наконечна Л.М. Основні категорії учасників процесу використання електронних підручників

Наконечна Л.М.,  викладач кафедри освітніх та інформаційних технологій Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти   Рецензент: Петрова Л.Г., завідувач кафедри інформаційних та освітніх технологій Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат технічних наук, доцент   Основні категорії учасників процесу використання електронних підручників   Стаття присвячена актуальній проблемі сьогодення, що набула особливого значення в контексті розбудови інформаційного …

Полікарпова Ю.О. Сучасні тенденції у викладанні англійської мови в Україні

УДК 378:811.111 Полікарпова Ю.О., доцент кафедри іноземних мов Таврійського державного агротехнологічного університету, кандидат філологічних наук     Сучасні тенденції у викладанні англійської мови в Україні   У статті розглянуто основні зміни у викладанні англійської мови у вищій школі України за останні роки. Визначено основні новації, що базуються на європейському досвіді, розкрито їх сутність.  Ключові слова: …