Return to М

МАТВІЙЧИНА Світлана Володимирівна

MatviychynaСвітлана Володимирівна Матвійчина – директор Чернівецької гімназії №2 Чернівецької міської ради, кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України.

Світлана Володимирівна  є автором таких  публікацій

  1. Матвійчина С. В. Формування ключових компетентностей учнів при вивченні хімії як умова впровадження навчання протягом життя / С. В. Матвійчина // Неперервна освіта : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернівці, 29 березня 2012 р.). – Чернівці, 2012. – С. 29–31.
  2. Матвійчина С. В. Компетентісний підхід до саморозвитку особистості / С. В. Матвійчина // Актуальні проблеми професійної освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21-22 березня 2013 р.) / за заг. ред. І. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. – К. : НАУ, 2013. – С. 63–64.
  3. Матвійчина С. В. Сутність саморозвитку особистості як психолого-педагогічної дефініції / С. В. Матвійчина // Новината за напреднали наука : материали за 9-а Международна научна практична конференція (София, 17-25 май, 2013). – София : «Бял ГРАД-БГ» ОДД, 2013. – Том 22. Педагогические науки. – С. 17–21.
  4. Матвійчина С. В. Педагогічні аспекти саморозвитку особистості в умовах модульного навчання / С. В. Матвійчина // Становлення особистості професіонала : перспективи й розвиток : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса, 15-16 лютого 2013р.). – Одеса, 2013. – С. 48–50.
  5. Матвійчина С. В. Педагогічні механізми активізації саморозвитку особистості під час навчання / С. В. Матвійчина // Психологія і суспільство. Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. Спецвипуск. Соціально-психологічні виміри професійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 16-17 травня 2013 р.). – Тернопіль, 2013. – С. 27–29.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4524