Return to Ф

ФАНДЄЄВА Аліна Євгенівна

fandeevaАліна Євгенівна Фандєєва –  викладач кафедри іноземних мов Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, кандидат економічних наук.

Коло наукових інтересів: педагогіка, філологія, іноземні мови, економіка.

Аліна Євгенівна є автором низки таких публікацій:

  1. Фандєєва А. Є. Адаптація іноземних студентів до освітнього простору вищих навчальних закладів України / А. Є. Фандєєва // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : ХНАДУ, 2016. – С. 349–351.
  2. Фандєєва А. Є. Фактори успіху організації навчального процесу з оволодіння  іноземною мовою / А. Є. Фандєєва // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2016. – С. 270–275.
  3. Фандєєва А. Є. Цінність безперервного навчально-професійного зростання людських ресурсів на машинобудівних підприємствах [Електронний ресурс] / А. Є. Фандєєва // Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції : досягнення та проблеми : матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Харків, 19-22 жовтня 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 151–153.
  4. Фандєєва А. Є. Особливості організації навчального процесу з оволодіння  іноземнми мовами у ВНЗ / А. Є. Фандєєва // Проблеми і перспективи навчання іноземних мов у ВНЗ : матеріали Міжнародного науково-методичного семінару (м. Харків, 18 листопада 2016 р.). – Харків : ХНАДУ, 2016. – С. 193–198.
  5. Фандєєва А. Є. Особливості організації професійного та виробничого внутрішньофірмового навчання на машинобудівному підприємстві / А. Є. Фандєєва // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 29 листопада 2016 року). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – Ч. 2. – С. 615–618.
  6. Фандєєва А. Є. Інноваційні методи викладання та навчання / А. Є. Фандєєва // Інновації у сучасному світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 25–27.
  7. Фандеева А. Е. Инновационные методы обучения студентов / А. Е. Фандеева // Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам : збірник матеріалів Всеукраїнського  науково-методичного семінару. – Харків : ХНАДУ, 2017. – С. 319–321.
  8. Фандеева А. Е. Актуальность инновационных технологий и инновационных методов обучения иностранным языкам / А. Е. Фандеева // Основные проблемы современного языкознания : сборник статей VIII Междунар. науч.-практ. конф. (г. Астрахань, 2016 г.) – Астрахань : ИД Астрахан. ун-т, 2016. – С. 81–84.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4543