Return to Ф

ФРОЛОВА Маргарита Едуардівна

frolovaМаргарита Едуардівна Фролова –  старший викладач кафедри філософії, політології та українознавства Херсонського національного технічного університету.

Коло наукових інтересів: педагогіка вищої школи, компетентнісний підхід у навчанні учнів і педагогічних працівників; упровадження тренінгових технологій навчання.

Маргарита Едуардівна є автором і співавтором таких публікацій і видань:

  1. Фролова М. Е.  Діагностика стану сформованості дослідницьких компетентностей майбутніх спеціалістів з економічної кібернетики / М. Е. Фролова // Молодь і ринок : науково-пед. жур. – Дрогобич : ДДПУ, 2012. – Вип. 7(90). – С. 106–110.
  2. Фролова М. Е. Педагогічні умови формування дослідницьких компетентностей майбутніх спеціалістів з економічної кібернетики / М. Е. Фролова // Молодь і ринок : науково-пед. жур. – Дрогобич : ДДПУ, 2012.   – Вип. 9(92). – С. 129–134.
  3. Фролова М. Е. Психолого-педагогічні аспекти використання інформаційних технологій в освітньому процесі / М. Е. Фролова // Науковий вісник ХДУ. – Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2016. – Випуск 5. – Т. 1. – (Серія "Психологічні науки").
  4. Фролова М.Е. Філософсько-педагогічні та методологічні засади модернізації системи вищої освіти / М. Е. Фролова, Н.А. Кругла // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2017. – Випуск 33.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4861