Return to Випуск №3(33), 2017 р.

Розділ 2. Педагогічна наука

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4961

Іщенко В. С. Педагогічні умови формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності

УДК 378.011.3–051:651.4/9 Іщенко В. С., аспірант кафедри педагогіки Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" Рецензент: Бутенко Л. Л., доцент кафедри педагогіки Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", кандидат педагогічних наук, доцент   Педагогічні умови формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності   У статті представлено результати наукової розвідки щодо обґрунтування педагогічних умов формування аналітичної компетентності майбутнього …

Безкоровайна Л.В. Система профе сійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства у вищих навчальних закладах

Безкоровайна Л.В.,  докторант кафедри туризму Запорізького національного університету, кандидат педагогічних наук, доцент   Рецензент: Клопов Р.В., професор кафедри фізичної культури і спорту Запорізького національного університету, доктор педагогічних наук, професор   Система професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства у вищих навчальних закладах   Здійснено теоретичне обґрунтування системи професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства у вищих навчальних закладах, доведено …

Колеснікова І.В. Визначення критеріїв та показників рівня розвитку медіакультури вчителів у закладі післядипломної педагогічної освіти

Колеснікова І.В., викладач кафедри методики викладання навчальних предметів Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного університету ім. І. Франка Рецензент: Орлова О.А., старший викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кандидат педагогічних наук   Визначення критеріїв та показників рівня розвитку медіакультури вчителів у …

Дубровіна І.В. Самоосвітня діяльність як складова професійного самовдосконалення вчителів музичного мистецтва

Дубровіна І.В., старший викладач Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук   Рецензент: Андрощук Л.М., завідувач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук, доцент   Самоосвітня діяльність як складова професійного самовдосконалення вчителів музичного мистецтва   У статті проаналізовано категорію "самоосвіта" в контексті ефективного становлення …

Гусак В. М. Теоретичні підходи до розвитку професійної компетентності педагога-організатора в післядипломній освіті

Гусак В. М., викладач кафедри педагогіки й андрагогіки Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради   Рецензент: Дем’янчук О. О., старший викладач кафедри педагогіки й андрагогіки Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кандидат педагогічних наук   Теоретичні підходи до розвитку професійної компетентності педагога-організатора в післядипломній освіті   У статті проаналізовано …

Андрійчук О. І. Методичні умови тестової діагностики для оцінювання навчальних досягнень старшокласників з історії

УДК 371.262(043.3) Андрійчук О. І. , викладач кафедри методики викладання навчальних предметів Комунального закладу "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради, здобувач   Рецензент: Смагін І.І., ректор Комунального закладу "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради, доктор педагогічних наук   Методичні умови тестової діагностики для оцінювання навчальних досягнень старшокласників з історії   У Концепції …

Шахрай В. М. Проблема формування в підлітків цінності життя у взаємодії школи і сім’ї: концептуальні засади дослідження

37.018.26 : 17.022.1 Шахрай В. М., завідувач лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, доцент   Проблема формування в підлітків цінності життя у взаємодії школи і сім’ї: концептуальні засади дослідження   У статті розкрито важливість формування в людини сучасного суспільства цінності життя. Запропоновано концептуальні …

Сас О.О. Розвиток образності мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами художньої картини

Сас О.О., доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології  та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент Рецензент: Зданевич Л.В., завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології  та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор   Розвиток образності мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами художньої картини   У статті подано аналіз наукових досліджень з означеної проблеми, визначено ключові поняття. …