Return to Випуск №3(33), 2017 р.

Розділ 6. Історія освіти

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4969

Твердохліб Т. С. Висвітлення питання розвитку педагогічної освіти в духовних семінаріях у вітчизняній духовній періодиці (60-ті роки ХІХ століття)

УДК [37.015:2-725](477) (09) ''18''      Твердохліб  Т. С., докторант  кафедри  загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного  педагогічного  університету  ім. Г. С. Сковороди,  кандидат педагогічних наук   Рецензент: Рогова Т. В., професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди,  доктор педагогічних наук, професор   Висвітлення питання розвитку педагогічної освіти в духовних семінаріях у вітчизняній духовній періодиці (60-ті роки ХІХ століття) …

Козацька І. В. Навчально-методичний супровід професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя математики у другій половині ХХ ст.

УДК 371.64/.69 «1950/2002» Козацька І. В., здобувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Черкаського національного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького   Рецензент: Гнезділова К. М., професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького, доктор педагогічних наук, професор   Навчально-методичний супровід професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя математики у другій половині ХХ ст.   У статті здійснено коротке ретроспективне дослідження наукових …

Селятенко О. В. Співвідношення теорії та практики в підготовці акушерського персоналу в навчальних закладах Херсонської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть

Селятенко О. В., аспірант кафедра початкової освіти Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського   Рецензент: Якименко С. І., завідувач кафедри початкової освіти Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, кандидат педагогічних наук, професор   Співвідношення теорії та практики в підготовці акушерського персоналу  в навчальних закладах Херсонської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть   У статті проаналізовано теоретичну і практичну складові змісту навчального процесу в акушерських …