↑ Return to Ч

Print this Сторінка

ЧУМАК Оксана Володимирівна

chumakОксана Володимирівна Чумак – науковий співробітник відділу статистики і аналітики вищої освіти Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики», кандидат економічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: реформування вищої освіти.

Оксана Володимирівна є автором і співавтором таких видань і публікацій:

  1. Освітньо-культурний простір України : філософські, історичні, культурологічні абриси : монографія / за заг. ред проф. О.Ю. Панфілова. – Харків : Майдан, 2012 р. – 300 с.
  2. Соціально-гуманітарна сфера України перед глобальними викликами сучасності : монографія / за заг. ред проф. О.Ю. Панфілова. – Харків : Інжек, 2013 р. –  285 с.
  3. Чумак О. В. Концепт категорії компетенція в освітньому просторі / О. В. Чумак // Сучасна економічна освіта : зміст, технологія, якість : матеріали навчально-методичної конференції. –  Харків : ХІФ УДУФМТ, 2013. – С. 180–184.
  4. Чумак О. В. Формування базової системи компетенцій бакалаврів / О. В. Чумак // Науково-методичні засади забезпечення якості економічної освіти у ВНЗ : збірник матеріалів навчально-методичної конф. (5-6 лютого 2014 р.) – Харків : Цифра принт, 2014. – С. 34–36.
  5. Чумак О. В. Компетентісний підхід під час формування системи професійних компетенцій випускників економічних спеціальностей / О. В. Чумак // Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення навчального процесу : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків : ХДУХТ, 2014. – С. 223–224.
  6. Чумак О.В. Концептуальні аспекти реалізації компетентнісного підходу в професійній економічній освіті / О. В. Чумак // Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна : збірка тез ХІV міжнародної конференції (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 12-13 березня 2015 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – С. 76–79.
  7. Чумак О. В. Формування організаційної культури в управлінні ВНЗ : теоретико-прикладний аспект / О. В. Чумак // Забезпечення якості вищої економічної освіти: сучасний стан та перспективи : збірник матеріалів ІІ навчально-методичної конференції (3 лютого 2015 р.) – Харків : Цифра принт, 2015. – С. 28–31.
  8. Чумак О. В. SWOT-аналіз в маркетингових дослідженнях ВНЗ / О. В. Чумак // Забезпечення якості вищої економічної освіти : сучасний стан і перспективи : збірник матеріалів ІІІ науково-методичної конференції ХІФ УДУФМТ (2 лютого 2016 р.).­ – Харків : ТОВ «Тім Пабліш Груп», 2016. – С. 62–66.
  9. Чумак О. В. Концептуальні засади фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в Україні / О. В. Чумак // Освітня аналітика України : науковий журнал. – К. : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2017. – №1. – С. 12–21.
  10. Чумак О. В. Модернізація державного механізму фінансування вищої освіти в умовах її реформування / О. В. Чумак, І. Г. Савченко // Теорія та практика державного управління : збірник наукових праць ХарРІ НАДУ. – Харків : ХарРІ НАДУ, 2017. – № 3. – С. 56–72.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5077