Print this Сторінка

Розділ 2. Педагогічна наука

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5288

Герасимова І.Г. Гуманізація професійної підготовки майбутніх педагогів як одна з умов успішності реформування освіти

Герасимова І.Г.,  доцент кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, доцент   Гуманізація професійної підготовки майбутніх педагогів як одна з умов успішності реформування освіти   Необхідність реформування освіти, реалізації Концепції «Нова українська школа» зумовлює проблему підготовки нової генерації педагогів, здатних підготувати самостійних і незалежних громадян країни. Проте наявні традиції …

View page »

Миськова Н. М. Сучасні підходи до підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти

УДК 373.211.24/.378.147.001.76 Миськова Н. М., викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії   Рецензент: Казакова Н.В., професор кафедри початкової освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент   Сучасні підходи до підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти   У статті розкрито сутність діяльнісного, інтегративного, інтерактивного та компетентнісного підходів до підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. Акцентовано …

View page »