Return to Випуск №2(35), 2018 р.

Розділ 3. Педагогічна практика

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5289

Часнікова О. В. Андрагогічні засади організації процесу навчання на курсах підвищення фахової кваліфікації вчителів природничих предметів

УДК 37.012:37.08 Часнікова О. В., доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та технологій  Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук   Андрагогічні засади організації  процесу навчання на курсах підвищення фахової  кваліфікації вчителів природничих предметів   У статті теоретично обґрунтовано реалізацію андрагогічного підходу в організації навчання вчителів природничих предметів. Представлено практику організації курсів …

Андрієвська В. М., Білоусова Л. І., Сапенко А. А. STEАM-проект із розвитку фінансової грамотності учнів

УДК 378.147:004.4 Андрієвська В. М., докторант кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,  кандидат педагогічних наук, доцент; Білоусова Л. І.,  завідувач кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, кандидат фізико-математичних наук, професор; Сапенко А. А., учитель інформатики Харківського педагогічного ліцею №4   Рецензент: Олефіренко Н. В., професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету …

Мірошник С.І. Організація квесту у вивченні літератури

Мірошник С. І., старший викладач кафедри  філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук   Рецензент: Ковальова С. В., завідувач кафедри  філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук, доцент   Організація квесту у вивченні літератури   …