Return to М

МАРТИНЕНКО Світлана Андріївна

martinenkoСвітлана Андріївна Мартиненко – аспірантка кафедри педагогіки Донбаського державного педагогічного університету.

Коло наукових інтересів: проблеми формування фахової компетентності та розвитку професіоналізму студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Світлана Андріївна є автором таких публікацій:

1. Мартиненко С.А. Трудове виховання молоді в Київській Русі: історико-педагогічний аспект / С.А.Мартиненко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / за заг. ред. проф. В.І.Сипченка. – Вип. LX. – Слов’янськ : СДПУ, 2012. – С. 154-160.

2. Мартиненко С.А. Погляди українських педагогів початку ХХ ст. на трудове виховання молоді / С.А.Мартиненко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : збірник наукових праць. – №1(27). – Суми : СДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – С. 43-51.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=529