↑ Return to М

Print this Сторінка

МИСЬКОВА Наталія Миколаївна

Наталія Миколаївна Миськова – викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, здобувач наукового ступеня доктора філософії.

Коло наукових інтересів: дошкільна педагогіка, професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти, технології інтерактивного навчання, новітні освітні методики та технології, освіта для сталого розвитку.

Наталія Миколаївна є автором і співавтором таких видань і публікацій за останні роки:

  1. Миськова Н. М. Програма інтелектуального розвитку дітей раннього та дошкільного віку "Інтелектуальна мозаїка" / Н. М. Миськова, С. В. Таранціца // Кроки до гармонії : парціальні програми розвитку дітей дошкільного віку : навчально-методичний посібник / укладачі : М. І. Каратаєва, Л. Г. Дарченко. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2015. – 224 с.
  2. Миськова Н. М. Підготовка педагогів дошкільних навчальних закладів до використання інноваційних технологій в контексті ідей сталого розвитку / Н. М. Миськова // Науковий вісник Миколаївського нац. університету ім. В.О. Сухомлинського. Пед. науки : збірник наук. праць / за ред. А.Л. Ситченка. – 2016. – № 2 (53), травень.  – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – С. 114–117.
  3. Миськова Н. Н. Программа "Дошкольникам – образование для устойчивого развития" : практический аспект / Н. Н. Миськова // Дошкольное образование : опыт, проблемы, перспективы : материалы VІІ Междунар. науч.-практ. семинар (24-25 марта 2016 г., г. Барановичи, Респ. Беларусь) / [редкол. : А.В. Никишова (гл. ред.), Н. Г. Дубешко (отв. ред.) и др.] / Барановичи : БАРГУ, 2016. – С. 50–52.
  4. Миськова Н. М. Підготовка фахівців дошкільної освіти до використання інноваційних технологій / Н. М. Миськова // Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти : збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник, Т.В. Завязун. – Житомир : Полісся, 2016. – У 3-х ч. – Ч. 2. – С. 29–32.
  5. Миськова Н. Використання інноваційних технологій у процесі формування навичок сталого розвитку у дітей дошкільного віку / Н. М. Миськова // International scientific and practical conference "Innovations and modern technology in the educational system of Poland and Ukraine" : Conference Proceedings, May 5-6, 2017 (р.р. 162–165). Sandomierz. 
  6. Миськова Н. Організаційно-педагогічні аспекти взаємодії дошкільного навчального закладу з родинами вихованців в контексті ідей сталого розвитку / Н. Миськова // Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics : proceedings of the International research and practice conference (October 20-21, 2017). – Lublin, Republic of Poland : Izdevnieciba "Baltijia Publishing", 2017. – р.р. 144–147.
  7. Миськова Н. М. Батьківський марафон : Безпека для дорослих та малят : навчально-методичний посібник : методичні рекомендації / Н. М. Миськова. – Хмельницький : ХГПА, 2017. – 45 с.
  8. Миськова Н. М. Взаємодія дошкільного навчального закладу з родинами вихованців як умова реалізації курсу "Дошкільникам – освіта для сталого розвитку" / Н.М. Миськова // Підготовка вчителя нової української школи : проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (Хмельницький, 28 лютого 2017 року). – Хмельницький : ХГПА, 2017 – С. 181–186.
  9. Миськова Н. М. Проблема впровадження ідей сталого розвитку в професійному дискурсі дошкільної освіти / Н. М. Миськова // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2017. – № 1. – С. 66–68.
  10. Миськова Н. М. Підготовка майбутніх вихователів до практики в групах дітей дошкільного віку : навчально-методичний посібник. – Хмельницький : ХГПА, 2018. – 116 с. + CD.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5325