Return to Ф

ФРИЦЮК Валентина Анатоліївна

Валентина Анатоліївна Фрицюк – професор кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, доцент.

Валентина Анатоліївна є автором таких публікацій за останні 5 років:

  1. Фрицюк В. А. Професійний саморозвиток майбутнього педагога : монографія / Валентина Анатоліївна Фрицюк. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. – 368 с.
  2. Фрицюк В. А. Діагностика готовності майбутніх педагогів до професійного саморозвитку / В. А. Фрицюк // Наука і освіта. – 2016. – Вип. 6. – С. 65–74.
  3.  Фрицюк В. А. Діагностика ціннісного усвідомлення майбутніми педагогами необхідності цілеспрямованого професійного саморозвитку / В. А. Фрицюк // Український педагогічний журнал. – 2016. – № 4. – С. 78–87.
  4. Фрицюк В. А. Ефективність технології підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку / В. А. Фрицюк // Вісник Національного авіаційного університету. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 4. – (Серія "Педагогіка. Психологія"). – С. 99–104.
  5. Фрицюк В. А. Зарубіжний досвід підготовки фахівців до професійного саморозвитку / В. А. Фрицюк // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – 2016. – Вип. 6. – С. 53–67.
  6. Фрицюк В. А. Підготовка майбутніх учителів до професійного саморозвитку в педагогічних ВНЗ / В. А. Фрицюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць / за ред. проф. Анатолія Ситченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – № 3 (58). – (Серія "Педагогічні науки"). –  С. 374–379.    
  7.  Фрицюк В. А. Рефлексивна діяльність майбутніх учителів у процесі їхньої підготовки до професійного саморозвитку / В. А. Фрицюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 2. – (Серія "Педагогічні науки"). – С. 218–223.   
  8. Фрицюк В. А. Компоненти готовності майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку / В. А. Фрицюк // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – 2017. – № 2 (12). – (Серія "Педагогіка і психологія"). – С. 325–330.   
  9. Фрицюк В. А. Методологічні підходи до вивчення проблеми професійного саморозвитку майбутнього фахівця / В. А. Фрицюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. – № 6 (129). – С. 107–114.
  10. Фрицюк В. А. Методологічні підходи до проблеми професійного саморозвитку майбутніх учителів / В. А. Фрицюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – К. ; Вінниця : ТОВ "Планер", 2018.  – Вип. 50. – С. 400–405.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5595