Return to Л

ЛОЗА Тетяна Володимирівна

Тетяна Володимирівна Лоза – доцент кафедри соціальної роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: соціальна педагогіка, соціальна робота.

Тетяна Володимирівна є автором таких публікацій і видань:

  1. Лоза Т. В. Соціально-педагогічна підтримка особистісного становлення : соціальний та психологічний аспект / Т. В. Лоза // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти : наук.-метод. журн. / Голов. упр. освіти і науки Чернів. ОДА ; Чернів. обл. ін-т післядиплом. освіти ; голов. ред. О. Є. Сахновський. – Чернівці : Черемош, 2015. – Вип. 2. – С. 33–45.
  2. Лоза Т. В. Подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни посредством социально-педагогической поддержки их родителей-воспитателей / Т. В. Лоза //  ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ. – №2 (45). – Алматы : Қазақ университети, 2015. – (Серия "Педагогика лықғылымдар"). – С. 22–27.
  3. Лоза Т. В. Підготовка вихованця дитячого будинку сімейного типу  до самостійного життя : посібник [для соціальних працівників-тренерів – програма тренінгу для батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу] / Т. В. Лоза. – Дніпропетровськ : Парадигма, 2016. – 36 с.
  4. Лоза Т. В. Розвиток особистості клієнта соціальної роботи в контексті коучингового підходу / Т. В. Лоза // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Педагогічні науки. – Вип. 2 (16). – Дніпро : ТОВ "РоялПринт", 2018. – (Серія "Педагогіка і психологія"). – С. 109–114.
  5. Loza, T. V. (2015) Dynamics of readiness’ for independent living indicators in conditions of orphans’ social and pedagogical support : Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. (№ 1–2, р.р. 96–99). Vienna : "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH.
  6. Лоза Т. В. Сутність особистісних характеристик дітей-сиріт підліткового віку та їх вплив на процес підготовки особистості до самостійного життя / Т. В. Лоза // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Вип. 1. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 127–132.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5661