Return to Т

ТОВКАЧ Ірина Євгеніївна

Ірина Євгеніївна Товкач – старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук.

Коло інтересів: підготовка спеціалістів з дошкільної освіти до практичної діяльності з дітьми раннього та дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї; консультування батьків із проблеми особистісного зростання дошкільника та адаптації до освітнього середовища школи, а також щодо шлюбних та дитячо-батьківських відносин.

Ірина Євгеніївна є автором таких публікацій:

  1. Товкач І. Є. Формування пізнавальної активності старшого дошкільника у ході мовленнєвих занять / І. Є. Товкач // Молодий вчений. – 2014. – № 3. – С. 103–106.
  2. Товкач І. Є. Психологічні особливості прояву креативності у старшому дошкільному віці / І. Є. Товкач // Молодий вчений. – 2015. – № 4. – С. 106–110.
  3. Товкач І. Є. Аналіз індивідуальних характеристик структури прояву пізнавальної активності старших дошкільників / І. Є. Товкач // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К. :  ТОВ "Срібна Хвиля", 2016. – Випуск 12. – Т. IV : Психологія розвитку дошкільника. – С. 145–155.
  4. Товкач І. Є. Характеристика підгруп старших дошкільників за рівнями прояву пізнавальної активності та взаємозв’язку між її структурними компонентами в мовленнєвій діяльності / І. Є. Товкач // Actual questions and problems of development of social sciences : International scientifical-practikal conference (р.р. 136–140). Kielce : Holy Cross University, 2016.
  5. Товкач І. Є. Майбутнім педагогам про індивідуальні особливості пізнавальної активності старших дошкільників в мовленнєвій діяльності / І. Є. Товкач // Молодий вчений : науковий журнал. – 2017. – № 3.2. – С. 71–75.
  6. Товкач І. Є. Психологічні засоби оптимізації індивідуальних характеристик пізнавальної активності / І. Є. Товкач // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Харків : КЦ ФОП Іванової М. А., 2017. – Випуск 13. – Том  : Психологія розвитку дошкільника. – С. 168–178.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5674