Return to Автори

Т

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=254

ТІХОНОВА Наталія Георгіївна

Наталія Георгіївна Тіхонова – старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ "Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського", кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: взаємозв’язок школи, сім’ї і громадськості у вихованні учнів; методика викладання предметів у початковій школі. Наталія Георгіївна є автором та співавтором таких публікацій: Тіхонова Н. Педагогізація батьків у процесі …

ТАЛАН Ігор Станіславович

Ігор Станіславович Талан – науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення діяльності навчально-методичних установ Науково-методичного центру післядипломної освіти Інституту державного управління у сфері цивільного захисту. Коло наукових інтересів – наукове-методичне забезпечення навчання працівників державного управління у сфері цивільного захисту, навчання населення, безпека життєдіяльності. Наукова стаття "Життєва компетентність дитини та безпека життєдіяльності" – перша наукова авторська праця із …

ТАМАРКІНА Ольга Леонідівна

Ольга Леонідівна Тамаркіна – викладач кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету. Коло наукових інтересів: педагогіка вищої школи, сутність навчальної діяльності;  навчальна діяльність як психологічна категорія.

ТАРНАВСЬКА Тетяна Вердіївна

Тетяна Вердіївна Тарнавська – доцент кафедри англійської мови для економічних спеціальностей Природничо-гуманітарного ННІ Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів – застосування інформаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ. Тетяна Вердіївна є автором та співавтором таких публікацій і видань: 1. Ролевые игры как метод оценивания качества языковой подготовки в неязыковом ВУЗе // …

ТАТАРИНЦЕВ Олександр Володимирович

Татаринцев Олександр Володимирович – завідуючий навчально-методичним кабінетом спеціальної педагогіки Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів та практичний психолог Центру практичної психології та соціальної роботи Білоцерківського районного відділу освіти. Учасник шести Міжнародних та Всеукраїнських науково-методичних конференцій і семінарів. Автор та співавтор низки публікацій з проблем організації навчання дітей з особливими освітніми проблемами: 1. Пєтушкова Л.А., Татаринцев …

ТАТАРИНЦЕВА Тетяна Валеріївна

Татаринцева Тетяна Валеріївна народилася у 1981 році у м. Узині Київської області . У 2003 році закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет за спеціальністю «вчитель біології, екології, валеології та практичний психолог в закладах освіти». У 2002 році працювала викладачем біології у Вищому професійно-технічному училищі м. Переяслава-Хмельницькоого. У 2003-2005 рр. працювала вчителем біології та хімії Озернянської загальноосвітньої школи …

ТВЕРДОХЛІБ Тетяна Сергіївна

Тетяна Сергіївна Твердохліб – докторант кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів охоплює питання організації освітнього процесу у вітчизняних духовних освітніх закладах в історико-педагогічній ретроспективі. Тетяна Сергіївна є автором і співавтором низки публікацій: Твердохліб Т. С. Теоретична підготовка учнів духовних семінарій до педагогічної …

ТВЕРЕЗОВСЬКА Ніна Трохимівна

  Ніна Трохимівна Тверезовська – завідувач кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті Природничо-гуманітарного ННІ Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор. Коло наукових інтересів: теоретичні та методичні основи створення і використання навчальних експертних систем у підготовці фахівців вищих навчальних закладів. Ніна Трохимівна  є автором і співавтором таких публікацій: 1. Блоги …

ТЕРЕХОВА Любов Володимирівна

Любов Володимирівна Терехова – студентка магістратури філософського факультету  Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Коло наукових інтересів: історія філософії, релігієзнавство, культурологія. Має авторські публікації: 1. Терехова Л.В. Елоїза й Офелія. Ілюзія одного міфу / Любов Володимирівна Терехова // Дні науки філософського факультету-2007 : Міжнародна наукова конференція (18-19 квітня 2007 року) : Матеріали доповідей та виступів. – …

ТЕСЛЕНКО Марина Миколаївна

Марина Миколаївна Тесленко – старший викладач кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Марина Миколаївна є автором та співавтором таких публікацій: 1. Тесленко М. Формування у студентів творчих здібностей методами інтерактивного навчання /  Марина Миколаївна Тесленко // Психолого-педагогічні проблеми творчого та духовного розвитку особистості в сучасному освітньому просторі : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. – …

ТИМЧЕНКО Олена Вікторівна

Олена Вікторівна Тимченко – завідувач навчально-методичного кабінету, викладач природничих дисциплін Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради  "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж", спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. Коло інтересів Олени Вікторівни – використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій; організація веб-квестів в освітньому процесі коледжу. Олена Вікторівна – автор і співавтор низки публікацій, навчально-методичних посібників: Тимченко О. В. Використання ІКТ …

ТКАЧЕНКО Любов Петрівна

Ткаченко Любов Петрівна – методист навчально-методичного кабінету початкових класів Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Нагороджена знаком "Відмінник освіти України", має педагогічне звання "вчитель-методист". Працює над проблемою індивідуалізації навчально – виховного процесу в початкових класах. Автор та співавтор дистанційних та авторських курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, публікацій у фахових виданнях, посібників: Ткаченко Л.П. …

ТОВКАЧ Ірина Євгеніївна

Ірина Євгеніївна Товкач – старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук. Коло інтересів: підготовка спеціалістів з дошкільної освіти до практичної діяльності з дітьми раннього та дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї; консультування батьків із проблеми особистісного зростання дошкільника та адаптації до освітнього середовища школи, …

ТОВТ Ірина Семенівна

Ірина Семенівна Товт у 1991 році з відзнакою закінчила філологічний факультет (українське відділення) Ужгородського державного університету.                                                            З 1991 по 1994 рік – аспірантка цього вузу, а з 1994 по 2005 рік – старший науковий співробітник НДІ «Карпатознавства» Ужгородського національного університету. У 1997 році захистила дисертаційне дослідження з теми: «Закарпаття у загальноєвропейській політиці напередодні та …

ТОМЕЙ Ольга Петрівна

Томей Ольга Петрівна – методист навчально-методичного кабінету дошкільної освіти Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, аспірантка кафедри психології ЦІППО АПН України. Працює над дисертаційним дослідженням із соціальної психології з теми: «Розвиток психологічної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти». Автор та співавтор низки публікацій та видань: 1. Нечипорук Н.І, Томей О.П. Модернізація …

ТОРГАН Маріанна Миколаївна

Маріанна Миколаївна Торган – аспірантка кафедри  управління освітніми закладами та державної служби Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського". Коло наукових інтересів: контрольно-діагностичні функції та можливості їх ефективного використання у професійній діяльності менеджерів. Маріанна Миколаївна є автором та співавтором таких публікацій та видань за останні 5 років: 1. Торган М.М. Дослідження напрямів удосконалення процесу управління …

ТРИДУБ Лариса Іванівна

Лариса Іванівна Тридуб, методист центру практичної психології і соціальної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Закінчила Київський держаний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; за фахом – психолог. Трудову діяльність розпочала у м. Білій Церкві. Працювала практичним психологом у загальноосвітніх та спеціалізованих закладах освіти. Коло наукових інтересів: організаційно-методичні аспекти розвитку професійної компетентності працівників психологічної …

ТРИФОНОВА Олена Сергіївна

Олена Сергіївна Трифонова – доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти Державного закладу  "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського ", кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів – мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку. Олена Сергіївна Трифонова є автором та співавтором таких публікацій: 1. Трифонова О.С. Лінгводидактичні засади мовленнєвого спілкування //  Розвиток фонетичної виразності мовлення дітей старшого …

ТУР Оксана Миколаївна

Оксана Миколаївна Тур – доцент кафедри українознавства, культури та документознавства Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», доктор педагогічних наук. Коло наукових інтересів ученої: комунікативна компетентність, етика й  культура спілкування, ділове професійне мовлення, дериватологія, сучасний стан розвитку української мови. Оксана Миколаївна є автором низки публікацій останніх років: Тур О. Структура комунікативної компетентності особистості //  Педагогічний …

ТУТАШИНСЬКИЙ Василь Іванович

Василь Іванович Туташинський – науковий співробітник лабораторії профільного навчання та профконсультацій Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Автор підручників та навчальних посібників з трудового навчання і безпеки життєдіяльності, розробник нормативно-правових актів із питань загальної середньої освіти, профорієнтації та трудової підготовки молоді. Коло наукових інтересів: організація інноваційної діяльності; профорієнтація та трудова підготовка молоді; безпека життєдіяльності …