Return to П

ПУЙО Ольга Ігорівна

Ольга Ігорівна Пуйо – аспірантка кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, викладач кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального педагогічного інституту післядипломної освіти.

Коло наукових інтересів: формування дитячого колективу; розвиток ціннісних орієнтацій дошкільників засобами гри.

Останні авторські публікації у фахових виданнях:

  1. Пуйо О. І. Формування моральних якостей дітей дошкільного віку засобами рухливих ігор // Актуальні проблеми психології : збырник наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / гол. ред. С. Д. Максименко. – Харків : КЦ ФОП Іванової М. А., 2018. – Том IV. Психологія розвитку дошкільника. – Вип. 14. – С. 208–218.
  2. Пуйо О. І. Підготовка майбутніх вихователів до використання рухливої гри як засобу формування ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку // Освітній простір України : науковий журнал ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника". –  Вип. 13. – Івано-Франківськ, 2018. –  С. 20–26.
  3. Пуйо О. І. "Дитячий колектив" як наукова категорія // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Випуск 1 (114). – (Серія "Педагогіка"). – Одеса, 2017. – С. 44–49.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5728