Return to П

ПОЗДНЯКОВА Олена Леонтіївна

Олена Леонтіївна Позднякова – перший проректор Комунального закладу вищої освіти "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" Запорізької обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: розвиток виховної системи освітньо-реабілітаційного закладу: теоретичні засади та інноваційний досвід.

Авторські публікації Олени Леонтіївни за останні роки:

  1. Позднякова О. Л. Становлення та розвиток виховної системи санаторної школи-інтернату / О. Л. Позднякова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : збірник наук. праць. –  К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Випуск 44. – С. 173–177.
  2. Позднякова О. Л. Теоретичні засади розбудови виховної системи спеціальної школи-інтернату / О. Л. Позднякова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : збірник наук. праць. –  К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Випуск 24. – (Серія 17 "Теорія і практика навчання та виховання"). –  С. 116–122.
  3. Позднякова О. Л. Формування творчої особистості в умовах виховної системи санаторної школи-інтернату / О. Л. Позднякова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 34 (87). – C. 439–445.
  4. Позднякова О. Л. Програмно-технологічне забезпечення виховної системи спеціальної школи-інтернату / О. Л. Позднякова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 35 (88). – C. 444–450.
  5. Позднякова О. Л. Моделювання структури професійної компетентності соціального педагога-вихователя навчально-реабілітаційного центру / О. Л. Позднякова // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету : наукове видання. – Мелітополь : МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – № 1 (12). – (Серія "Педагогіка"). –  С. 211–217.
  6. Позднякова О. Л. Виховання творчої особистості в умовах дитячого реабілітаційного театру / О. Л. Позднякова // Українознавчий альманах. – К. ; Мелітополь, 2014. – Вип. 16. – С. 138–143.
  7. Позднякова О. Л. Становлення дитини з психофізичними порушеннями як суб’єкта життєтворчості в умовах виховної системи санаторної школи-інтернату / О. Л. Позднякова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. –  К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – № 25. – Вип. 32. – Ч. 2. – (Серія 19  "Корекційна педагогіка та спеціальна психологія"). – С. 58–63.
  8. Позднякова О. Л. Виховна система школи-інтернату як освітній феномен / О. Л. Позднякова // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету : наукове видання. – Мелітополь : МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2016. – № 2 (17). – (Серія "Педагогіка"). – С. 37–42.
  9. Позднякова О. Л. Особливості психологічного супроводу виховання учнів освітньо-реабілітаційних закладів / О. Л. Позднякова // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2017. – Вип. 10. – С. 242–254.
  10. Позднякова О. Л. Розвиток інтегральної індивідуальності дітей з аутистичними порушеннями в умовах виховної системи освітньо-реабілітаційного закладу / О. Л. Позднякова // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2018. – Вип. 11. – С. 251–264.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5773