Return to П

ПОЛОВІНА Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Половіна – доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: арт-освіта дітей дошкільного віку; актуальні проблеми дошкільної освіти; дитяча психологія; підготовка майбутніх вихователів.

Олена Анатоліївна є автором і співавтором таких публікацій:

  1. Половіна О. А. Дитина : Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту В.О.Огнев’юк ; [авт. кол.: Г.В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко та ін.]; наук. ред. : Г. В. Бєлєнька, М. А. Машовець / Мін. освіти і науки України. – К. : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 304 с.
  2. Половіна О. А. Образотворча майстерня : методичні рекомендації до освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина". – К. : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 352 с.
  3. Половіна О. А. "Осердечення" змісту професійної підготовки як чинник особистісно-професійного зростання майбутніх педагогів дошкільної освіти // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2016. – № IV (45). –  С. 42–46.
  4. Половіна О. А. Ранній розвиток дитини в контексті потреб соціуму та батьківських амбіцій // Молодий вчений. – 2017. – № 3.2 (43.2) березень. – С. 36–41.
  5. Половіна О. А. Поліхудожній розвиток особистості у площині "Дитина – мистецтво" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2017. – № 4 (13). – С. 129–139.
  6. Половина Е. А. Педагогическое сопровождение формирования культуры лидерства служения у дошкольных педагогов  // Гармонизация психофизического и социального развития дошкольников : материалы Международной практической конференции студентов и молодых учёных. – Минск : Научное электронное издание локального распространения, 2018.
  7. Половіна О. А. Інтегративна функція мистецтва у формуванні творчої особистості дитини // Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал. – 2018. – № 4 (90). – С. 22–26.
  8. Половіна О. А. Мистецька освіта дошкільників : не відтворювати, а творити // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2019. – № 1. – С.15–22.
  9. Половіна О. А. Свято : розважати чи розважатися? // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2019. – № 1. – С. 57–61.
  10. Половіна О. А. Розвиваємо творчий потенціал дітей під час прогулянки // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2019. – № 2. – С. 41–45.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5799