Return to П

ПРОКОПЧУК Віта Юріївна

Віта Юріївна Прокопчук – здобувач кафедри суспільних дисциплін Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна).

Віта Юріївна є автором і співавтором низки публікацій:

  1. Прокопчук В. Ю. Психологічні особливості професійної діяльності викладача вищої школи в контексті сучасних педагогічно-психологічних підходів / В. Ю. Прокопчук // European Humanities Studies : State and Society. – Krakow, 2017.  – 1 (II).– С. 143–157.
  2. Прокопчук В. Ю. Концептуалізація феномена ідентичності у педагогічно-психологічній та філософській традиції / В. Ю. Прокопчук // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць. – К. : Гнозис, 2017. – Вип. 21. – Кн. 3. – Т. ІІІ (77). – (Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору"). – С. 518–526.
  3. Прокопчук В. Ю. Професійно-особистісні особливості формування професійних якостей майбутніх медиків у процесі фахової підготовки / В. Ю. Прокопчук // Педагогічні науки : збірник наукових праць Херсонського державного університету. – 2017. – Вип. LXXX. – Т. 3. – С. 200–204.
  4. Прокопчук В. Ю. Структурно-функціональні особливості формування особистісної ідентичності / В. Ю. Прокопчук // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. –  Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018. – Вип. 3. – С. 150–154.
  5. Прокопчук В. Ю. Основні засади формування готовності майбутніх медичних сестер до професійної діяльності / В. Ю. Прокопчук // European Humanities Studies : State and Society. – Krakow, 2018. – 4 (I). – С. 145–157.
  6. Залужна А. Є. Формування особистісної ідентичності в студентів медичних коледжів : структурно-функціональний аналіз / А. Є. Залужна, В. Ю. Прокопчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К., 2018. – Вип. 64. – (Серія 5 "Педагогічні науки : реалії та перспективи"). – С. 97–101.
  7. Прокопчук В. Модель розвитку особистісної ідентичності студентів медичних коледжів у процесі їх медико-психологічної підготовки / В. Ю. Прокопчук // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – 2019. –  №1 (97). – С. 70–75.  

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5858