Return to Ф

ФЕДІВ Володимир Іванович

Володимир Іванович Федів – завідувач кафедри біологічної фізики та медичної інформатики Буковинського державного медичного університету, доктор фізико-математичних наук, професор.

Коло наукових інтересів – нанотехнології; наномедицина; освіта.

Володимир Іванович – автор і співавтор низки публікацій і видань за останні кілька років:

  1. Kovalchuk A. O.,  Rudko G. Yu.,  Fediv V. I.,  Chen W. M.,  Buyanova I. A. Phosphorescence of CdS nanoparticles in polymer matrix as an indication of host-guest interaction. Materials Chemistry and Physics. 2016. Vol. 177. РP. 379–383.
  2. Rudko G. Yu., Vorona I. P., Fediv V. I., Kovalchuk A. O., Stehr J. E., Shanina B. D., Chen W. M., Buyanova I. A. Luminescent and Optically DetectedMagnetic Resonance Studies of CdS/PVANanocomposite. Nanoscale Research Letters. 2017.
  3. Fediv V. I. et all. Photoluminescence Excitation in Nanocomposites Polyvinyl­pyrrolidone/ZnO. Journal of Nano- and Electronic Physics. 2018. Vol. 10, No 2.
  4. Федів В. І., Микитюк О. Ю. Олар О. І., Бірюкова Т. В. Виховання патріотизму у студентів у процесі вивчення медичної та біологічної фізики.  Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Педагогічні науки. 2018. № 2 (16). Серія «Педагогіка і психологія». С. 97–101.
  5. Федів В. І., Микитюк О. Ю., Олар О. І., Бірюкова Т. В. Вивчення фізики і математики в середній школі як передумова успішного опанування професії лікаря.  Гірська школа українських Карпат. 2018. № 19. С. 112–115.
  6. Федів В. І. Медична і біологічна фізика у процесі формування професійної компетентності лікаря. Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії. 2018. Вип. 1(61). Т. 18. С. 263–266.
  7. Федів В. І., Єгоренков А. І., Шинкура Л. М. Соціальні мережі як засіб підвищення мотивації до вивчення природничих дисциплін у вищому медичному навчальному закладі. Вища освіта України. 2018. №1. С. 72–76.
  8. Федів В. І.,  Олар О. І., Шинкура Л. М., Єгоренков А. І. Медична і біологічна фізика як складова просвітницької роботи у боротьбі з тютюнопалінням. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Педагогічні науки. 2019. № 1 (17). Серія «Педагогіка і психологія». С. 46–50.
  9. Rudko G. Yu., Vorona I. P., Dzhagan V. M., Raevskaya A. E., Stroyuk O. L., Fediv V. I., Kovalchuk A. O., Stehr J. E., Chen W. M., Buyanova I. A. Optically detected magnetic resonance study of relaxation/emission processes in the nanoparticle-polymer composite. SPQEO. 2019. Vol. 22, № 3. PР. 310–318.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6212