Return to Випуск №1(19), 2013 р.

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=643

Чернобай К. Ю. Рейтинги вищих навчальних закладів як складова моніторингу якості професійної освіти

УДК 378.14:37.013.3 Чернобай К. Ю., аспірантка кафедри правознавства Харківського національного педагогічного університету  імені Г.С.Сковороди   Рецензент: Бережна С.В., директор Інституту українського козацтва Харківського національного педагогічний університету  імені Г.С.Сковороди, доктор філософських наук, доцент   Рейтинги вищих навчальних закладів як складова моніторингу якості професійної освіти   Конкуренція між вищими навчальними закладами сприяє підвищенню якості освіти. Істотним також …

Фоміних Н. Ю. Філософські й соціальні засади інформатизації іншомовної освіти

УДК 37.012:004 Фоміних Н. Ю., доцент кафедри міжнародної економіки Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи  Національного банку України, кандидат педагогічних наук Філософські й соціальні засади інформатизації іншомовної освіти   У статті розглянуто актуальне питання філософського осмислення інформатизації іншомовної освіти; представлено сучасні напрями філософії освіти, зумовлені інформатизацією суспільства; розкрито основні ознаки інформаційного суспільства та …