Return to Ф

ФІЛЬ Олена Анатоліївна

Філь Олена Анатоліївна в 1993 році закінчила Брестський державний педагогічний інститут ім. А.С.Пушкіна за спеціальністю «Педагогіка і психологія дошкільна», а в 2000 році – магістратуру Центрального Інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України за спеціальністю „Психологія”.

З 2001 року – науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. В 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Формування психологічної готовності персоналу освітньої організації до роботи в конкурентоздатній управлінській команді» за спеціальністю 19.00.10. – організаційна психологія; економічна психологія.

Автор понад 50 наукових публікацій з проблем організаційної та економічної психології“, а також – співавтор навчальних посібників "Синдром “професійного вигорання“ та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти” (2003 р.),  «Технології роботи організаційних психологів» (2005 р.) та ін.

Член редакційної колегії фахового збірника ВАК України "Соціальна психологія.  Організаційна психологія. Економічна психологія".

Член Виконавчої дирекції Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, голова Київського осередку Асоціації.

Учасник міжнародних проектів:  дослідження етно-національної ідентичності (проект INTAS, 2004-2006 рр.); профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання» і здійснення успішної кар'єри жінок та чоловіків у закладах середньої освіти (Канадсько-український ґендерний фонд, 2003–2004 рр.).

Брала участь у міжнародних психологічних форумах – XXII Європейському конгресі з  організаційної психології та психології праці (Стамбул, Туреччина, 2005 р.), XXX конгресі Міжнародної Асоціації досліджень з економічної психології (Прага, Чехія, 2005 р.), 9 Європейській конференції з проблем організаційної психології та психічного здоров’я (Дрезден, Німеччина, 2005 р.) та ін.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=718