Return to М

МОСКАЛЬОВА Людмила Юріївна

Людмила Юріївна Москальова – доцент кафедри соціальної педагогіки та початкової освіти МДПУ ім. Б.Хмельницького, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: моральне виховання особистості, управління у системі вищої освіти.

Авторські публікації та видання Л.Ю.Москальової за останні 5 років:

1. Москальова Л.Ю. Моральний компонент менеджменту професійно-педагогічної практики студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» / Л.Ю.Москальова // Проблеми сучасної педагогічної освіти : збірник наукових праць. Серія: Педагогіка і психологія. – Ялта, 2006. – Вип. 9. – Ч.1. – С.253-258.

2. Москальова Л.Ю. Діагностика рівня моральної вихованості майбутніх учителів спеціальності «Соціальна педагогіка» / Л.Ю.Москальова // Проблеми сучасної педагогічної освіти : збірник наукових праць. Серія: Педагогіка і психологія. – Ялта, 2006. – Вип. 10. – Ч.1. – С. 277-282.

3. Москальова Л.Ю. Теоретичний аналіз змісту морального виховання особистості / Л.Ю.Москальова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки).– Бердянськ: БДПУ, 2006. – №3. – С.5-9.

4. Москальова Л.Ю. Основні тенденції щодо трактування сутності морального виховання майбутнього вчителя / Л.Ю.Москальова // ПостМетодика. – 2006. – №7. – С.240-245.

5. Методичні рекомендації з самостійної підготовки студентів до семінарських занять із спецкурсу «Формування моральної готовності майбутнього педагога до корекційної діяльності»

/ уклад. Л.Ю.Москальова. –  Мелітополь, 2006. – 24 с.

6. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу «Етика соціально-педагогічної діяльності» / уклад. Л.Ю.Москальова. –  Мелітополь, 2007. – 16 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=793