↑ Return to П

Print this Сторінка

ПОТАПЧУК Тетяна Володимирівна

Тетяна Володимирівна Потапчук – координатор з виховної роботи "Музично-педагогічної освіти" Рівненського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор.

Коло наукових інтересів – музична культура України, національно-культурна ідентичність.

Тетяна Володимирівна є автором та співавтором таких публікацій та видань:

1. Потапчук Т.В. Етнічна ідентичність як структура самосвідомості : постановка проблеми / Т.В.Потапчук / Збірник наукових праць / Інститут проблем виховання АПН України. – К., 2008. – Вип. 12. – Кн. 1. – С. 90-97.

2. Потапчук Т.В. Ідентичність : основні підходи до визначення сутності поняття / Т.В.Потапчук // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 3.  – С. 14-21.

3. Потапчук Т.В. Поняття ідентичності в руслі зарубіжних досліджень / Т.В.Потапчук // Теоретико-методичні  проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / Інститут проблем виховання АПН України. –К., 2009.  –  Вип.13. – Кн.1. – С. 94-102.

4. Потапчук Т.В. Культурно-ідентифікаційна функція освіти / Т.В.Потапчук // Освіта регіону. – 2010. – № 1. – С. 46-50.

5. Потапчук Т.В. Культурна ідентичність особистості : постановка проблеми / Т.В.Потапчук /    Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. наук. праць. Серія "Педагогіка і психологія". – Ялта : РВНЗ "Кримський гуманітарний університет" РВВ КГУ, 2010. – Вип. 27. – Ч. 1. – С. 180-187.

6. Потапчук Т.В. Духовний розвиток студентської молоді як чинник культурної самоідентифікації / Т.В.Потапчук // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 32. – С. 426-432.

7. Потапчук Т.В. Становлення національної ідентичності / Т.В.Потапчук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини / [ред. кол. : М.Т.Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – Ч.2.  – С. 281-287.

8. Потапчук Т.В. Національна самосвідомість в контексті професійного становлення студентів    / Т.В.Потапчук // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2011. – № 4. – С. 139-145.

9. Потапчук Т.В. Національна ідентичність : становлення та розвиток у сучасному суспільстві / Т.В.Потапчук // Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" / [за заг. ред. проф. Є.І.Коваленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2012. – № 1. – С. 50-53.

10. Потапчук Т.В. Теоретичний аналіз поняття ідентифікації у науковій царині / Т.В.Потапчук // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 4. – С. 42-47.       

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=917