Return to Л

ЛАПІНСЬКИЙ Віталій Васильович

Віталій Васильович Лапінський – завідувач  лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки АПН України, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Коло наукових інтересів В.В.Лапінського – комп'ютерно-орієнтоване навчальне середовище, теорія використання електронних засобів навчального призначення в навчальному процесі.

Віталій Васильович – автор та співавтор низки публікацій, посібників, серед яких такі:

– Лапінський В.В. Проблемні аспекти розробки і використання електронного підручника: Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання / В.В.Лапінський. – Вип.4. – К. : НПУ,  2001. – С. 148-154;

1. Робота з мультимедійною дошкою : навчальний посібник / упоряд. В.Лапінський. – К. :  Шкільний світ, 2008. – 112 с.

2. Облаштування кабінету інформатики в школі : навчальний посібник / упоряд. В.Лапінський. – К. : Шкільний світ, 2008. – 112 с.

3. Лапінський В.В. Навчальне середовище нового покоління та його складові / В.В.Лапінський // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – №6 (13). – С. 26-32.

4. Лапінський В. Комп'ютерно-орієнтоване навчальне середовище та вимоги до його реалізації / В.Лапінський, М.Шут // Наукові записки. – Випуск 77. – Серія "Педагогічні науки". – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Частина 1. – С. 79-85.

5. Шут M.I. Застосування до навчання фізики складових сучасного навчального середовища / М.І.Шут, В.В.Лапінський // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини / гол. ред.: Мартишок М.Т. – Умань : СПД Жовтий, 2008. – Ч. 2. – С. 306-317.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=924