Return to М

МАХІНОВ Віктор Миколайович

Віктор Миколайович Махінов – завідувач кафедри іноземних мов та методики їх викладання Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент, професор.

Коло наукових інтересів: іноземні мови, соціолінгвістика, соціокультурна компетентність.

Віктор Миколайович є автром та співавтором таких публікацій і видань за останні 5 років:

1. Художня література як фактор формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя початкової школи: V Всеукраїнський науково-практичний семінар "Реалізація компетентнісного підходу у системі професійної підготовки  майбутнього вчителя початкової школи" (14-15 грудня 2009 р.). – К.: НПУ, 2009. – С. 10.

2. Педагогічні та лінгвістичні аспекти соціокультурної компетенції з іноземних мов // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова  : збірник наукових праць. – Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – К. : НПУ, 2010. – Випуск 12. – С. 14-32.

3. Проблеми соціокультурного компонента у змісті навчання студентів з особливами потребами // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливами потребами : тези доповідей : в 2-х ч. – К. : Університет "Україна", 2010. – Ч. 1. –С. 114‑116.

4. Практична граматика німецької мови : навчальний посібник. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2010. – 72 с. (співавтор Іванченко Р.М.)

5. Вплив соціокультурного фактора на формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя // П’яті  педагогічні читання пам’яті М.М.Дарманського : проблеми освіти в контексті гуманізації суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 2 квітня 2010 р.) / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький : ХГПА, 2010. – С. 110-114.

6. Удосконалення навичок аудіювання з іноземної мови. Використання пісень на заняттях з англійської мови : частини 9-12 : навчальний посібник.– К. : 2010.– 168 с.

7. Соціокультурний аспект підготовки майбутнього вчителя // Наука і освіта : науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України. – Одеса : Південний науковий Центр НАПН України, 2010. – Лютий. – С. 339-343.

8. Формування соціокультурної компетенції майбутніх вчителів у контексті культурологічної  парадигми освіти та розвитку соціальних  комунікацій // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : УДПУ, 2010. – Випуск 34. – С.41-49.

9. Художній твір як фактор формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць. – Серія  "Теорія і практика навчання та виховання". – К. : НПУ, 2010. – Випуск 13. – С. 120‑128.

10. Соціокультурні трансформації в суспільстві та аспекти підготовки майбутнього вчителя // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова  : збірник наукових праць. – Серія  "Теорія і практика навчання та виховання". – К. : НПУ, 2010. – Випуск 14. – С. 76‑83.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=996