Return to Випуск №1(22), 2014 р.

Розділ 6. Історія освіти

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1914

Бондар В.І., Гладуш В.А. Онуфрій Миколайович Смалюга: сторінки біографії та внесок у підготовку педагогічних кадрів

УДК [376 : 378. 046.4] (477)   Бондар В.І., директор науково-дослідного центру інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України; Гладуш В.А., завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор педагогічних наук, доцент   Онуфрій Миколайович Смалюга: сторінки біографії та внесок у підготовку …

Калашник Л.С. Досвід Іванівського Інтердому як підґрунтя діяльності системи соціального піклування про дітей-сиріт у КНР

УДК 37.018.1(510) Калашник Л.С., доцент кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України   Рецензент: Євдокимов В. І., завідувач кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України   Досвід Іванівського …