Return to Випуск №1(25), 2015 р.

Розділ 4. Методика, досвід

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2637

Шевченко А.М. Психологічні умови підготовки керівників та педагогічних працівників до організаційного розвитку та формування інноваційної організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів

Шевченко А.М.,  завідувач кабінету педагогічних інновацій Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський об­лас­ний інсти­ту­т післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат психологічних наук    Психологічні умови підготовки керівників та педагогічних працівників до організаційного розвитку та формування інноваційної організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів   Представлено програму дослідно-експериментальної роботи регіонального рів­ня з питання створення психологічних умов підготовки керівників та …

Козинець І.І. Застосування активних форм і методів навчання під час вивчення української мови за професійним спрямуванням

Козинець І. І., доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії, кандидат педагогічних наук   Рецензент: Миронова Т.Ю., завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії, кандидат педагогічних наук, доцент   Застосування активних форм і методів навчання під час вивчення української мови за професійним спрямуванням   У сучасності підвищено вимоги до молодого фахівця щодо рівня …