Return to Випуск №2(26), 2015 р.

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2822

Сліпчук В.Л. Прогностичні напрями професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі України в умовах євроінтеграції

ISBN 978-5-906781-06-2 Сліпчук В.Л., доцент кафедри медичної та загальної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат педагогічних наук, доцент   Рецензент: Цехмістер Я.В., перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор педагогічних наук, професор   Прогностичні напрями професійної підготовки фахівців  фармацевтичної галузі України в умовах євроінтеграції   У статті розкрито основні прогностичні напрями розвитку …

Осадчий І.Г. Концепція громадянського виховання учнів у системі загальної середньої освіти України: Авторський проект

Осадчий І. Г., ректор Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", доктор педагогічних наук   Концепція громадянського виховання учнів  у системі загальної середньої освіти України  Авторський проект   У статті представлено авторську концепцію громадянського виховання учнів у системі загальної середньої освіти України –  розкрито теоретико-методологічні засади організації громадянського виховання, презентовано …

Полтавцев О. Г. Формування громадянських компетентностей в Україні: проблеми та перспективи

Полтавцев О. Г., завідувач кафедри управління освітою Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський  обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат філософських наук   Формування громадянських компетентностей в Україні:  проблеми та перспективи   У статті аналізується проблематика громадянського виховання в умовах постмодерну, а також актуалізується сучасний досвід формування громадянських компетентностей в Україні. Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, …