Return to Випуск №3(21), 2013 р.

Зміст

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Пуховська Л.П. Становлення "компетентнісної" ідеї в європейській педагогічній освіті

Клокар Н.І. Організація та зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами регіону в умовах упровадження нових стандартів освіти

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Білянін Г.І. Управлінська компетентність менеджера в системі безперервної освіти

Ружицький В.А. Сутність і види професійних умінь учителів образотворчого мистецтва

Никоненко Ю.І. Критерії діагностики соціальних здібностей

Мартиненко С.А. Педагогічна технологія формування фахової компетентності майбутнього працівника: методологія, цілі, етапи впровадження у навчально-виховний процес

Несторук Н.А. Експериментальні дослідження в контексті формування електромеханічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів

Чубарук О.В. Наукові основи розроблення моделі управління розвитком професійної  компетентності вчителів української мови і літератури в системі  післядипломної педагогічної освіти

 

Розділ 4. Методика, досвід

Benderets N. M., Borbit A.V. Model of the Regional System of Distance In-Service Teacher Training in Kyiv Region and its Implementation

Kazarinov Yu.I. Competentive Approach in the Training System Formation for the Project Manager during Teaching the Academic Discipline "Intellectual Property"

Григор'єва О.В. Проблеми та перспективи впровадження освітніх округів у сільській місцевості

Марфинець Н.В. Методологічні підходи до моделі реалізації  змісту літературного краєзнавства в сучасній школі

Дем'яненко О.О. Технологія оцінювання навчальних досягнень учнів з літератури

 

Розділ 5. Освіта за кордоном

Пиж В.М. Тенденції розвитку практичної підготовки вчителів іноземної філології в університетах Канади (1982-1989 рр.)

 

Розділ 6. Історія освіти

Фурман І.В.  Михайло Авенаріус − видатний педагог і фізик, засновник української наукової фізичної та науково-методичної школи

Кочурська І.В. Особливості історичного розвитку гуманістичних ідей  у музичній освіті молоді

Жосан О.Е. Становлення радянської шкільної навчальної літератури з філологічних дисциплін (20-ті – початок 30-х років ХХ століття)

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=344