Return to Випуск №3(21), 2013 р.

Розділ 4. Методика, досвід

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=361

Benderets N.M., Borbit A.V Model of the Regional System of Distance In-Service Teacher Training in Kyiv Region and its Implementation

Benderets N.M., vice-rector on international affaires,  information and communication technologies of Kyiv Regional In-Service Teacher Training Institute; Borbit A.V., head of distance learning center of Kyiv Regional In-Service Teacher Training Institute   Model of the Regional System of Distance In-Service Teacher Training in Kyiv Region and its Implementation   This article provides information on opportunities …

Kazarinov Yu.I. Competentive Approach in the Training System Formation for the Project Manager during Teaching the Academic Discipline “Intellectual Property”

Yu.I.Kazarinov, Ph.D., Associate Professor of Technology Management Department of the National Aviation University   Рецензент: Овсянкін А.М., професор кафедри технологій управління Національного авіаційного університету, кандидат технічних наук, доцент   Competentive Approach in the Training System Formation for the Project Manager during Teaching the Academic Discipline "Intellectual Property"   A number of factors, which form a …

Григор’єва О.В. Проблеми та перспективи впровадження освітніх округів у сільській місцевості

Григор’єва О.В., доцент кафедри методики викладання базових дисциплін  Інституту післядипломної  педагогічної освіти Чернівецької області, кандидат біологічних наук, доцент   Проблеми та перспективи впровадження освітніх округів у сільській місцевості   У статті представлено результати дослідно-експериментальної роботи з організації інноваційної діяльності освітнього округу. Ключові слова: готовність до діяльності, інноваційна діяльність, проектно-цільове проектування, освітній округ.   Постановка проблеми. …

Марфинець Н.В. Методологічні підходи до моделі реалізації змісту літературного краєзнавства в сучасній школі

УДК 372.882 (477. 87): 001.8 Марфинець Н.В., здобувач кафедри психології та педагогіки ДВНЗ "Ужгородський національний університет" Рецензент: М.В.Опачко, доцент кафедри психології та педагогіки ДВНЗ "Ужгородський національний університет", кандидат педагогічних наук   Методологічні підходи до моделі реалізації  змісту літературного краєзнавства в сучасній школі   У статті теоретично обґрунтовано основні методологічні підходи до моделі реалізації змісту літературного …

Дем’яненко О.О. Технологія оцінювання навчальних досягнень учнів з літератури

Дем’яненко О.О. проректор з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук   Технологія оцінювання навчальних досягнень учнів з літератури   Сучасний процес навчання літератури у школі характеризується оновленням методів оцінювання навчальних результатів, з-поміж яких –критеріальні (зокрема й факторно-критеріальні моделі),  нормоорієнтовані (т.з. "рейтингові") та вербальні. Пріоритетність …