Return to Випуск №3(27), 2015 р.

Зміст

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Завалевський Ю.І. Особливості конкурентоспроможності сучасного вчителя

Палкін В.А.  Учитель в условиях перехода к информационному  обществу

Шевченко В.Л. Інформаційний освітній простір системи загальної середньої освіти: позиція теорії та реалії практики

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Демір М.І. Упровадження герменевтичного підходу в навчально-виховний процес  як педагогічна умова формування інтерпретаційної культури майбутнього вчителя музики

Сітовська Л.В. Аналіз сучасного стану готовності майбутніх юристів до професійної діяльності в пенітенціарній системі України

Махиня Т.А. Визначення сильних і слабких сторін діяльності навчального закладу у процесі дослідження його внутрішнього середовища

Ремех Т.О. Компоненти і прояви правової предметної компетентності учня

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Олефіренко Н.В. Дидактичні електронні ресурси у викладанні англійської мови в початковій школі

 

Розділ 4. Методика, досвід

Потапчук Т.В.  Методичні аспекти вдосконалення процесу формування  національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів

Нікітіна А.В. Лінгводидактичний аналіз тексту посібника  як засіб навчання студентів-філологів

Білецька І.О. Контроль навчальних досягнень студентів у процесі вивчення лексикології англійської мови

Паладьєва А.Ф. Імплементація інтерактивних методів навчання на заняттях з теоретичної граматики англійської мови

 

Розділ 6. Історія освіти

Княжева І.А. Соціально-історичний досвід підготовки викладачів для вищої школи

Сліпчук В.Л. Зміст, форми та методи професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в 50–60-х роках ХХ століття

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3626