Return to Випуск №3(27), 2015 р.

Розділ 6. Історія освіти

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3638

Княжева І.А. Соціально-історичний досвід підготовки викладачів для вищої школи

Княжева І. А., професор кафедри дошкільної педагогіки Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д.Ушинського", доктор педагогічних наук, доцент   Соціально-історичний досвід підготовки викладачів для вищої школи   У статті доведено, що професійна підготовка майбутніх викладачів вищої школи до педагогічної діяльності виникла і розвивається як відповідь на потреби суспільства. Здійснений автором ретроспективний огляд соціально-історичного досвіду такої підготовки розкрив її тісний …

Сліпчук В.Л. Зміст, форми та методи професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в 50–60-х роках ХХ століття

Сліпчук В.Л.,  доцент кафедри медичної та загальної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат педагогічних наук, доцент   Рецензент: Цехмістер Я.В.,  перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор педагогічних наук, професор   Зміст, форми та методи професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в 50–60-х роках ХХ століття   У статті розкрито зміст професійної підготовки фахівців …