Return to Випуск №1(28), 2016 р.

Зміст

Розділ 1. Освіта: стратегія, політикуа, право

Палкін В.А. Криза української родини – кроки до зникнення сім'ї  чи її модернізації?

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Шевченко В.Л. Електронний підручник нового покоління як засіб керування пізнавальною діяльністю

Кулик О.Є Експериментальна перевірка ефективності моделі управління якістю надання освітніх послуг  загальноосвітніми навчальними закладами

Волинець І.М. Особистісний імідж сучасного педагога загальноосвітнього навчального закладу

Плівачук К.В. Духовно-моральне виховання учнівської молоді як умова ціннісного становлення  особистості

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Мартинюк Т., Олійник Л. Професійне зростання педагога як індикатор інноваційної діяльності навчального закладу

Кошляк В.І. Моніторинг як дієвий інструмент формування освітньої політики у школі І ступеня

 

Розділ 4. Методика, досвід

Осадчий І.Г. Педагогічне моделювання: що важливо знати педагогу?

Онофрійчук Л.О., Савченко М.С. Упровадження інтерактивних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку

Мозгова Л.А. Модель керівника навчального закладу в сучасному освітньому просторі: управлінський аспект

Баландюк Р.Г. Вивчення стану навчання економічної складової у змісті історії України

Уруський А.В. Реалізація індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем засобами комп’ютерних технологій

 

Розділ 5. Освіта за кордоном

Чирва А. С. Інтернаціоналізація змісту вищої освіти Австралії

 

Розділ 6. Історія освіти

Пащенко Д.І. Олександр Захаренко – організатор здоров’язберігального патріотичного шкільного середовища

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3784