Return to Випуск №3(30), 2016 р.

Розділ 2. Педагогічна наука

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4155

Репетій С.Т. Психолого-педагогічні основи розвитку духовності майбутнього фахівця в освітньому процесі

Репетій С.Т., доцент кафедри дошкільної освіти та дитячої творчості факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, кандидат психологічних наук   Психолого-педагогічні основи розвитку духовності майбутнього фахівця в освітньому процесі   У статті розглянуто погляди вчених щодо сутності поняття "духовність особистості". Подано авторське визначення духовності, її компонентів. Розкрито психолого-педагогічний  зміст кожного компонента. Запропоновано використовувати основи …

Заїка А.Ю. Сутність і зміст дослідницької діяльності майбутніх учителів-філологів

Заїка А.Ю. аспірант кафедри психології  та педагогіки Національного університету "Києво-Могилянська академія"   Рецензент: Боднар А.Я., доцент кафедри психології та педагогіки Національного університету "Києво-Могилянська академія"   Сутність і зміст дослідницької діяльності майбутніх учителів-філологів   У статті проаналізовано сутність науково-дослідної діяльності як філософської категорії. Автором охарактеризовано структуру й логіку науково-дослідницької діяльності, указано на важливість та напрями науково-дослідницької діяльності вчителя-філолога. …

Ніколаєску І. О. Науково-методичний супровід професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Ніколаєску І. О., доцент кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів Комунального навчального закладу "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради", кандидат педагогічних наук   Рецензент: Гнєзділова К. М., професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, професор   Науково-методичний супровід професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти …

Дубровіна І.В. Стимулювання мотивації до самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти

Дубровіна І.В., старший викладач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук   Стимулювання мотивації до самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти   У статті розглянуто методологічний аспект стимулювання мотивації до самоосвітньої діяльності, що є педагогічною умовою організації  самоосвітньої діяльності з  …

Гаврилюк В.Ю. Теоретичні аспекти створення та функціонування інформаційно-освітнього середовища сучасного позашкільного навчального закладу

Гаврилюк В.Ю., викладач кафедри філософії освіти та управління, завідувач відділу позашкільної  освіти Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»   Рецензент: Мачуський В.В., завідувач лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник   Теоретичні аспекти створення та функціонування інформаційно-освітнього середовища сучасного позашкільного навчального закладу   Статтю присвячено актуальним …