Return to Випуск №3(30), 2016 р.

Розділ 4. Методика, досвід

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4159

Попова О.В. Психолингвистические особенности письменного перевода официально-делового дискурса с китайского языка на украинский как детерминант профессионально-речевой подготовки будущих переводчиков-востоковедов

УДК: 81'23+81'276.6+81'255=581=161.2 Попова А. В., доцент кафедры перевода и теоретической и прикладной лингвистики Государственного учреждения «Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского", кандидат педагогических наук, доцент     Психолингвистические особенности письменного перевода официально-делового дискурса с китайского языка на украинский как детерминант профессионально-речевой подготовки будущих переводчиков-востоковедов   Работа посвящена комплексному исследованию психолингвистических особенностей реализации письменного перевода китайского официально-делового дискурса на украинский язык. …

Чалій Л.В. Сучасний стан проблеми формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму

Чалій Л. В., старший викладач кафедри теорії і методики викладання фізичного виховання Рівненського державного гуманітарного університету   Рецензент: Кіндрат В. К., професор кафедри теорії і методики викладання фізичного виховання Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук   Сучасний стан проблеми формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму   У статті проаналізовано результати анкетування студентів …

Гуменюк І.Б. Удосконалення рефлексивних умінь учителя англійської мови як засіб керування власним професійним розвитком

УДК 371.146                                                            Гуменюк І. Б., викладач кафедри методики викладання навчальних предметів Комунального закладу "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради Рецензент: Шуневич О. М., доцент кафедри методики викладання навчальних предметів Комунального закладу "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради, кандидат педагогічних наук   Удосконалення рефлексивних умінь учителя англійської мови як засіб керування власним професійним …