Return to Випуск №3(33), 2017 р.

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4959

Смагін І.І. Структура професійної компетентності педагога: нормативно-функціональний підхід

Смагін І. І., ректор Комунального закладу "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради, доктор педагогічних наук, доцент   Структура професійної компетентності педагога:  нормативно-функціональний підхід   У статті висвітлено нормативно-функціональний підхід до розуміння професійної компетентності педагога. Розкрито структуру професійної компетентності педагога, запропоновано індикатори для виявлення складників зазначеної компетентності.   Ключові слова: професійна компетентність, структура професійної компетентності, нормативно-функціональний …

Чумак О.В. Механізм регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці

УДК 378:331.5    Чумак О.В., науковий співробітник відділу статистики і аналітики вищої освіти ДНУ «Інститут освітньої аналітики», кандидат економічних наук, доцент   Рецензент: Терещенко Г.М., вчений секретар ДНУ «Інститут освітньої аналітики», кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.   Механізм регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці   У статті здійснено огляд вітчизняної практики взаємодії органів …

Бачинська Є. М. Вектори змін методичної роботи в закладах загальної середньої освіти в контексті реформування освіти в Україні

Бачинська Є. М., проректор Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук, доцент   Вектори змін методичної роботи в закладах загальної середньої освіти в контексті реформування освіти в Україні   У статті представлено результати дослідження стану організації методичної роботи в закладах загальної середньої освіти, окреслено основні вектори її змін у контексті …

Войтовська А.І. Особливості інклюзивного туризму

Войтовська А. І., викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини     Рецензент: Кравченко О. О., доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук    Особливості інклюзивного туризму   У статті висвітлено передовий зарубіжний досвід розвитку інклюзивного туризму. Розкрито …