Return to Випуск №2(20), 2013 р.

Зміст

Розділ 2. Педагогічна наука

Лаврентьєва О.О. Напрями й підходи до організації методологічної підготовки менеджера освіти

Білянін Г.І. Профілі професійної компетентності управлінського персоналу закладів освіти

Мартиненко С.А. Фахова компетентність: психолого-педагогічний аспект

Герасимова І.Г. Вплив способу життя на професійну мобільність майбутніх фахівців

Батієвська Т.В. Структурно-функціональна модель проектування навчального процесу засобами інформаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Андрієнко М.В., Талан І.С. Життєва компетентність дитини та безпека життєдіяльності

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Осадчий І.Г. Освітній округ: зразки основної ділової документації

Рибак Н.І. Формування ціннісного ставлення учнів до суспільства й держави засобами національно-патріотичного виховання

Глобець О. М. Становлення патріота – громадянина України – в умовах інноваційної виховної системи школи життєзнавства

Петрик Ю.Ф. Управління впровадженням моделі національного виховання в умовах освітньої системи міста

Бодрик О.О. Організація патріотичного виховання у викладанні інформатики

Федорченко Н.М., Примаченко О.Є. Реалізація ідей національного виховання Софії Русової в діяльності  дошкільного навчального закладу

 

Розділ 4. Методика, досвід

Григор'єва О.В. Структурно-функціональна модель освітнього округу

Мунтян С.Г. Індивідуалізація навчання іноземної мови професійного спрямування в умовах профільного ВНЗ

Крамаренко А.М. Поетапність формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи

 

Розділ 5. Освіта за кордоном

Чирва А.С. Інтернаціоналізація змісту освіти в університетах Канади

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=506