Return to Випуск №2(35), 2018 р.

Зміст

Розділ 2. Педагогічна наука

Герасимова І.Г. Гуманізація професійної підготовки майбутніх педагогів як одна з умов успішності реформування освіти

Миськова Н. М. Сучасні підходи до підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Часнікова О. В. Андрагогічні засади організації  процесу навчання на курсах підвищення фахової  кваліфікації вчителів природничих предметів

Андрієвська В. М., Білоусова Л. І.,  Сапенко А. А. STEАM-проект із розвитку фінансової грамотності учнів

Мірошник С.І. Організація квесту у вивченні літератури

 

Розділ 4. Методика, досвід

Стаднік Н.В.,  Волинець Ю.О. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти  до партнерської взаємодії з батьками вихованців

Хоботова Э. Б. Совершенствование объяснительно-иллюстративного вида обучения на основании изучения последних достижений науки

 

Розділ 6. Історія освіти

Рокицька О.Д. Євгенія Волощенко –  репресований український педагог

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5284