Return to Випуск №3(36), 2018 р.

Розділ “Методика, досвід”

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5389

Стаднік Н.В., Волинець Ю.О. Реалізація навчальної програми “Організація співпраці з батьками” у процесі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти

УДК 378/373.2:37.018.262]37.091.214. Стаднік Н.В., доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук; Волинець Ю.О., старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук   Реалізація навчальної програми "Організація співпраці з батьками" у процесі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти   У статті висвітлено питання структури, змісту …

Козаченко Г. В. Електронний методичний кабінет: нові ресурси та можливості

УДК 378.147:37.041 ORCID:0000-0002-2294-2504 Козаченко Г. В., аспірант Житомирського державного університету імені Івана Франка, методист Житомирського базового фармацевтичного коледжу   Рецензент: Антонова О.Є., завідувач кафедри педагогіки Житомирського державного університету  імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор   Електронний методичний кабінет: нові ресурси та можливості   Актуальність матеріалу, викладеного у статті, зумовлена підвищенням рівня інформатизації освіти, необхідністю забезпечення організації інформаційно-комунікативного обслуговування науково-методичної складової …

Волинець І. М. Українознавчий аспект літературної освіти дошкільнят

Волинець І. М., викладач Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж", кандидат педагогічних наук, доцент   Українознавчий аспект літературної освіти дошкільнят   У статті розглянуто особливості  літературної діяльності дошкільників з урахуванням українознавчого аспекту в контексті реалізації Базового компонента дошкільної освіти та відповідно до способів організації національно-патріотичного виховання в закладах дошкільної освіти. Ключові слова: дитяча …

Гаврилюк В.Ю. Козацьке виховання та засоби його актуалізації в умовах освітніх змін і суспільних викликів

Гаврилюк В.Ю., викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти, методист відділу виховної роботи та позашкільної освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»   Рецензент: Мачуський В.В., завідувач лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник   Козацьке виховання та засоби …