Return to Випуск №2(41), 2020 р.

Розділ “Методика, досвід, педагогічна практика”

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6153

Товкач І. Є. Підготовка майбутніх вихователів до взаємодії з батьками щодо формування в дітей основ культури читача

Товкач І. Є., старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук   Підготовка майбутніх вихователів до взаємодії з батьками щодо формування в дітей основ культури читача    У статті в контексті підвищення вимог до професійної підготовки фахівців із дошкільної освіти проаналізовано й узагальнено матеріал із формування в дітей основ …

Кучерявий Р. М. Методи навчання на заняттях фізичної культури

Кучерявий Р. М., керівник фізичного виховання Комунального закладу вищої освіти «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради Рецензент: Козаченко Г. В., методист Комунального закладу вищої освіти «Житомирський базовий фармацевтичний коледж»  итомирської обласної ради,  кандидат педагогічних наук   Методи навчання на заняттях фізичної культури   У статті охарактеризовано методи навчання, що сприяють забезпеченню оптимальної організації процесу фізичного виховання, кращому засвоєнню здобувачами …

Гаращенко Л. В., Шіндер І. Д. Застосування ігрового методу в процесі навчання дітей молодшого дошкільного віку рухових дій

Гаращенко Л. В., старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук; Шіндер І. Д., магістрантка кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка   Рецензент: Половіна О. А., доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент   Застосування ігрового методу у процесі навчання дітей молодшого дошкільного …