Return to Випуск №1(19), 2013 р.

Зміст

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Чернобай К.Ю. Рейтинги вищих навчальних закладів як складова моніторингу якості професійної освіти

Фоміних Н.Ю. Філософські й соціальні засади інформатизації іншомовної освіти

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Потапчук Т.В. Соціально-психологічні особливості формування ідентичності в студентському віці

Стецюк К.В. Теоретичні засади деонтологічного підходу  до формування екологічної культури майбутніх фахівців

Силко Р.М. Особливості естетичного виховання студентів засобами музейної педагогіки

Федорова Є.В. Гуманізація відносин як базова основа виховання громадянськості студентів з особливими потребами

Рогова В.С. Компетентнісний підхід до формування конкурентоспроможності майбутніх інженерів у галузі міжнародного співробітництва у процесі професійної підготовки

Кічук Н.В. Розвиток комунікативних здібностей майбутніх молодших спеціалістів медичної галузі

Рябова З.В. Маркетингові дослідження якості надання освітніх послуг  навчальним закладом

Андрощук Л.М. Індивідуальний стиль діяльності педагога-хореографа як наукова проблема

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Дегтярьова Г.А. Самооцінка ІКТ-компетентності як спосіб неперервної інформатичної підготовки вчителів

Островерхова Н.М., Деменко Т.І. Технологічна культура організаційних механізмів виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі

Сас О.О. Соціально-педагогічні умови формування життєвої компетентності дітей 6-7-річного віку

 

Розділ 4. Методика, досвід

Ляшенко І.В. Формування професійної мотивації студентів до успішної фахової діяльності

Сергієнко Т.М. Обґрунтування критеріїв ефективності процесу соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів  вищих військових навчальних закладів

Махиня Т.А. Тенденції розвитку управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів в умовах інформатизації освіти

Слесик К.М. Культурологічна підготовка педагога до формування етичної культури учнів основної школи у процесі навчання гуманітарних предметів

Війчук Т.І.  Навчання учнів створенню математичних моделей у процесі розв’язування прикладних задач у 5-9 класах

 

Розділ 5. Освіта за кордоном

Гаргай В.Б. До питання про вдосконалення педагогічної освіти в Росії

 

Розділ 6. Історія освіти

Рокицька О.Д. Культурно-освітня, громадська та церковна діяльність О.П. Крижановського

Різничок С.В. Становлення та розвиток кафедр фармацевтичного факультету Львівського державного медичного інституту в 1944-1991 рр.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=641