Return to Випуск №1(19), 2013 р.

Розділ 3. Педагогічна практика

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=648

Дегтярьова Г. А. Самооцінка ІКТ-компетентності як спосіб неперервної інформатичної підготовки вчителів

Дегтярьова Г. А., доцент кафедри методики суспільно-гуманітарних дисциплін (секція методики викладання мов і літератури) Комунального вищого навчального закладу "Харківська академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук   Самооцінка ІКТ-компетентності як спосіб неперервної інформатичної підготовки вчителів   У статті подано характеристику самооцінки як підструктури особистості, визначено інструментарій для її здійснення, розкрито її роль у визначенні рівня ІКТ-компетентності педагога …

Островерхова Н. М., Деменко Т.І. Технологічна культура організаційних механізмів виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі

Островерхова Н. М., доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник Інституту педагогіки  Національної академії педагогічних наук України   Деменко Т.І., директор загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів "Середня загальноосвітня школа № 243" м. Києва, науковий кореспондент лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України   Технологічна культура організаційних механізмів виховної роботи в загальноосвітньому навчальному …

Сас О. О. Соціально-педагогічні умови формування життєвої компетентності дітей 6-7-річного віку

Сас О. О., доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук   Соціально-педагогічні умови формування життєвої компетентності дітей 6-7-річного віку   У статті розкрито актуальність проблеми формування життєвої компетентності дітей 6-7-річного віку, сутність поняття "соціально-педагогічні умови"; визначено соціально-педагогічні умови формування життєвої компетентності дітей 6-7-річного віку, зважаючи на особливості розвитку …