Return to М

МІРОШНИК Світлана Іванівна

Світлана Іванівна Мірошник – старший викладач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін Комунального вищого навчального закладу "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: методика навчання української мови і літератури; компетентнісний підхід у навчанні учнів і педагогічних працівників; упровадження тренінгових технологій навчання; тестування як метод контролю й оцінювання.

Світлана Іванівна – автор і співавтор  низки публікацій і видань упродовж останніх років:

 1. Мірошник С.І. Навчальний тренінг як оптимальна форма організації навчання педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / С.І.Мірошник // Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти : тези Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2012 р., м. Біла Церква) /  за наук. ред. В.В.Олійника, Н.І.Клокар, М.В.Кухарєва, А.Заманова, Н.С.Побірченко, Е.Р.Баграмяна, М.А.Дмитрієвої. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – С. 116–118.
 2. Мірошник С.І. Навчальна проектна діяльність учнів (на прикладі української літератури) : методичний посібник / С.І.Мірошник, О.А.Рудницька. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – 102 с.
 3. Мірошник С. І. Основи наукових досліджень учнів (Філологія. Мистецтвознавство) : навчально-методичний посібник. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – 164 с.
 4. Мірошник С.І., Бичевська Л.В. Дивосвіт : Хрестоматія з української літератури для додаткового читання. 5 клас. – К. : Літера, 2013. – 448 с.
 5. Заболотний О.В. Українська мова. 6 клас : Книжка для  вчителя / [Заболотний О.В., Мірошник С.І., Бичевська Л.В., Воробцова В.В., Ткаченко Ю.В., Халявінська Л.П.]. – К. : Генеза, 2013. –  328 с.
 6. Мірошник С.І. Теоретичні основи навчальної проектної діяльності учнів [Електронний ресурс] / С.І.Мірошник // Народна освіта. – 2014. – Випуск №2 (23). – Режим доступу :https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2383.
 7. Мірошник С.І. "Попереду – Аравійська пустеля… І кожного вона чекає попереду…" (урок додаткового читання з української літератури в 5 класі за повістю В. Чемериса "Аравійські пустеля") [Електронний ресурс] / С. І. Мірошник // Мій кращий урок. – 2014. – Режим доступу : http://bestlessons.at.ua/index/navchalni_predmeti/0-4.
 8. Заболотний, О.В. Українська мова. 6 клас : Книжка для  вчителя / [Заболотний О.В., Мірошник С.І., Бичевська Л.В., Воробцова В.В., Ткаченко Ю.В., Халявінська Л.П.]. – К. : Генеза, 2014. –  256 с. + 1 СD.
 9. Мірошник С.І., Бичевська Л.В. Дивосвіт : Хрестоматія з української літератури для додаткового читання. 6 клас. – К. : Літера, 2014. – 480 с.
 10. Мірошник С.І. Послідовність організації та категоріальний апарат  учнівського наукового дослідження (на прикладі досліджень у філології та мистецтвознавстві) / С. І. Мірошник // Народна освіта. – 2015. – Випуск №1 (25). – Режим доступу : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2775.
 11. Мірошник С.І., Бичевська Л.В. Дивосвіт : Хрестоматія з української літератури для додаткового читання. 7 клас. – К. : Літера, 2015. – 352 с.
 12. Мірошник С.І. Організація діяльності учнів над основною частиною  наукового дослідження (на прикладі досліджень у філології та мистецтвознавстві) [Електронний ресурс] / С.І.Мірошник // Народна освіта. – 2015. – Випуск №2 (26). – Режим доступу : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3273.
 13. Мірошник С. І. Навчальний тренінг як форма організації навчання дорослих в умовах загальноосвітнього навчального закладу / С. І. Мірошник // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2015. – № 6. – С. 55–60.
 14. Дивосвіт : Хрестоматія з української літератури для додаткового читання. 8 клас / упорядн. Мірошник С.І., Бичевська Л.В. – К. : Літера ЛТД, 2016. – 352 с.
 15. Мірошник С.І. Навчальний тренінг як оптимальна форма організації навчання майбутніх фахівців соціально-економічної сфери  / С.І.Мірошник // Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції : матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної кон­­фе­ренції. –   Біла Церква : Білоцерківський інститут економіки та управління Університету "Україна", 2015. – С. 64–67. 
 16. Мірошник С.І. Сучасні тенденції розвитку системи освіти в Україні / С. І. Мірошник // Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Частина ІІ. Професійний модуль-1 : навчальний посібник / за ред. І. Г.Осадчого. – Біла Церква : КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти", 2016. – С. 6–18.
 17. Мірошник С.І. Професійний розвиток педагога : сучасні підходи / С.І.Мірошник //  Народна освіта. – 2016. – Випуск №2 (29). – Режим доступу : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4133.
 18. Мірошник С.І. Аналіз технології тренінгу як способу розвитку компетентності  майбутніх фахівців соціально-гуманітарної сфери / С.І.Мірошник // ScienceRise : Pedagogical Education : науковий журнал. – 2016. – № 11 (7). – С. 49–54.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=789