НАРОДНА ОСВІТА

Електронне наукове фахове видання

 


 

Випуск №3(18), 2012

 

 

Зміст

 

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Пастовенський О.В. Пріоритетні напрями розвитку громадської складової в управлінні загальною середньою освітою в умовах чинного законодавства України

Мурована Н.М. Інноваційна культура сучасного керівника закладу освіти (теоретичний аспект)

Мельник Н.А. Освітній округ: основні завдання та функції

Осадчий І.Г. Освітній округ: теоретико-технологічні засади ефективного управління

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Дмитрієв В.Ю. Особливості ринку освітніх послуг у системі вищої освіти

Гризун Л.Е. Дидактичний аналіз навчальних дисциплін різних типів у процесі формування змісту вищої професійної освіти

Уська В.Р. Управління самостійною пізнавальною діяльністю інтерна-педіатра за умов модульно-рейтингової системи оцінювання

Тесленко М.М. Експериментальна перевірка ефективності формування пізнавальної самостійності студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін

Ратушинская А.С. Условия эффективного формирования самообразовательной компетентности будущего учителя начальных классов

Чубарук О.В. Наукові засади побудови моделі управління розвитком професійної  компетентності вчителів української мови і літератури в системі  післядипломної педагогічної освіти

Косова Е.А. Информационно-коммуникационные компетентности учителя в условиях инклюзивного обучения

Зима О.В. Поняття "дебати" у науковій літературі, їх застосування  на уроках суспільствознавчих предметів

Фогель Т.М. Педагогічний аналіз результатів констатувального етапу дослідження культури міжетнічних стосунків підлітків у процесі позакласної роботи

Калита О.П. Мова як раціональна дія в системі формування комунікативної компетентності  юриста

Бутенко О.Г. Педагогічні умови виховання дітей у різновіковій групі

Бабій І.В. Засоби народної педагогіки  у моральному вихованні дошкільників

Тверезовська Н.Т., Тарнавська Т.В. Розвиток понятійного апарата інформатизації освіти

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Мосьпан Н.В. Типові помилки в усному мовленні студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Чернишов Д.О.  Виховна діяльність сучасного загальноосвітнього навчального закладу: посилення регіональної спрямованості соціальної і професійної орієнтації школярів

Баранова В.А. Розроблення і впровадження моделі славістичної спеціалізації загальноосвітнього навчального закладу

Стецюк К.В. Міждисциплінарність як методологія розвитку екологічних знань

Рібцун Ю.В. Розмежування алалій та інших мовленнєвих і немовленнєвих порушень

 

Розділ 4. Методика, досвід

Котенко О.В. Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни "Методика викладання англійської мови"

Вереітіна І.А. Електронний посібник як інструмент гуманізації навчально-виховного процесу

Соломаха С.О. Технологія розвитку художньо-естетичного світогляду вчителів мистецьких предметів у системі післядипломної педагогічної освіти

Ковальова С.В. Модель розвитку творчої активності вчителів музики в системі підвищення кваліфікації

Дубровіна І.В. Активізація самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти

Ружицький В.А. Підготовка учителів образотворчого мистецтва до інноваційної діяльності в умовах післядипломної освіти

Литовченко О.В. Соціальне становлення підлітків: дослідження серед учнів позашкільних навчальних закладів

Трифонова О.С. Стан сформованості мовно-мовленнєвої особистості старших дошкільників у практиці сучасних дошкільних навчальних закладів

Гальченко В.М. Чинники актуалізації соціальної винахідливості  дошкільників